Aso ( Dog )

The domestic dog (Canis lupus familiaris or Canis familiaris) is a member of genus Canis (canines) that forms part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant carnivore. The dog and the extant gray wolf are sister taxa, with modern wolves not closely related to the wolves that were first domesticated. The dog was the first domesticated species and has been selectively bred over millennia for various behaviors, sensory capabilities, and physical attributes.


Ang aso (Ingles: Dog ; Canis lupus familiaris) ay isang uri ng wangis-aso (canine), isang uri ng mamalya sa orden ng Carnivora. Ang salitang ito ay nabibilangan ng parehong mga lagalag (feral) at mga domestikadong uri, ngunit kadalasang hindi sinasama ang canids tulad ng mga lobo. Ang mga demostikong aso ay isa sa mga pinakamaraming hayop na inaalagaan sa kasaysayan ng tao.

Category: Hayop


Sali na sa discussions sa ibaba.

Let us know in the comment below.
Disqus comments plugin...