Karpintero ( Carpenter )

A carpenter is a person who works with wood. They can make cabinets, build houses, or do other things with wood.


Ang isang karpintero, alwagi, anluagi o anluwagi (Ingles: carpenter) ay isang bihasang artesano na nagkakarpintero - isang malawak na sakop sa paggawa sa kahoy (woodworking) na kinabibilangan ng pagsasagawa ng mga gusali, kasangkapan, at ibang pang bagay na yari sa kahoy.

Sali na sa discussions sa ibaba.

Let us know in the comment below.
Disqus comments plugin...