Kuto ( Head Lice )

´╗┐Head lice are wingless insects spending their entire life on the human scalp and feeding exclusively on human blood.


Ang kuto, kuyumad, kayumad o hanip (Ingles: head lice o head louse) ay isang uri ng maliit at walang pakpak na kulisap na salot sa katawan ng tao. Ito ay sumisipsip ng dugo bilang pagkain at ang babaeng kuto ay nangngitlog ng maliliit na puting itlog na tinatawag na lisa na mahirap tanggalin.

Category: Insekto


Sali na sa discussions sa ibaba.

Let us know in the comment below.
Disqus comments plugin...